Kiedy stosować wcięcia akapitowe?

„Początek każdego akapitu musi być poprzedzony tzw. wcięciem akapitowym” – to powszechnie panujący mit. Rozpoczęcie akapitu wcięciem jest wprawdzie zasadą, ale mającą wiele wyjątków.